Projektiranje

Podjetje izdeluje vse faze projektov strojnih inštalacij, kot so:

  • 1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD, vključuje tudi idejni projekt),
  • 2. projekt za izvedbo (PZI),
  • 3. projekt izvedenih del (PID).
Projekti strojnih inštalacij vsebujejo načrte: ogrevanje radiatorsko ali talno, toplotne črpalke za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode, toplozračno ogrevanje, ogrevanje s sevali, plinske napeljave s kondenzacijskimi kotli, kurilnico na olje ali trdo gorivo oz. biomaso, napeljava vodovoda in kanalizacije, dimovodne naprave, hlajenje, prezračevanje, komprimiran zrak.

Z investitorjem aktivno sodelujemo s svetovanjem ter upoštevanjem želja na podlagi tehničnih rešitev v skladu s tehničnimi predpisi.

Poleg izdelave projektov izdelamo gradbeno fiziko z elaborati in izkazi ter uredimo tudi vso potrebno spremljajočo dokumentacijo na področju strojnih inštalacij za pridobitev soglasij, ki so potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja - oz. tehnični pregled za izdajo uporabnega dovoljenja.