Kaj je energetska izkaznica

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Njen bistveni del so predlagani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, kot tudi v kateri energijski razred se stavba uvršča.

V praksi to pomeni, da lahko uporabnik na osnovi energetske izkaznice predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem stavbe.

Ravno tako lahko vsakdo že pred nakupom ali najemom stavbe oz. njenega posameznega dela oceni, do katere mere je stavba varčna oz. potratna.
Energetska izkaznica je veljavna 10 let. V kolikor pa se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša, pa se lahko pred iztekom že izdane energetske izkaznice naroči in izdela nova.